Umowa zamiany

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej;
 • numer działki;
 • podstawę nabycia;
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący sprzedawanej działki lub zaświadczenie o tym, że dla tego terenu aktualnie plan nie obowiązuje LUB jeżeli została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • w wypadkach, gdy do nabycia doszło poprzez darowiznę (po 01.01.2007 r.) lub drodze spadku (bez względu na termin) wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego treści będzie wynikać zgoda na zbycie mieszkania (podstawa prawna: art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn)

  Dane:

 • dane osobowe stron umowy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;
 • cena (wartość rynkowa);
 • sposób zapłaty (w jakich częściach/ratach, na jakie rachunki bankowe);
 • termin i warunki przekazania mieszkania;
 • inne informacje, np. czy z mieszkaniem są związane jakieś dodatkowe prawa, w tym: prawo do używania/ korzystania z miejsca postojowego, komórki lokatorskiej, drogi dojazdowej lub innych części wspólnych;
 • stan cywilny stron czynności”


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.