Umowa sprzedaży/darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej – jeżeli została założona;
 • podstawa nabycia mieszkania [np. akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany), postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział mieszkania];
 • gdy nie ma księgi wieczystej-dla jej założenia konieczne jest przedstawienie wszystkich uprzednich podstaw nabycia mieszkania;
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, z którego treści wynika komu przysługuje mieszkanie (ważne 14 dni od dnia jego wydania) oraz informacja o braku zaległości w opłatach za czynsz i media;
 • dowody osobiste stron;
  zaświadczenie z urzędu gminy o braku zameldowanych osób;
  jeżeli zakup jest finansowany częściowo ze środków pochodzących z kredytu:
 • umowa kredytowa oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
  w wypadkach, kiedy sprzedający nabył mieszkanie darowizną (gdy darowizna była po 01.01.2007 r.) lub drodze spadku (bez względu na termin) wymagane jest okazanie zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać zgoda na zbycie (podstawa prawna: art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);

Dane:

 • dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;
 • cena (wartość rynkowa);
 • sposób zapłaty (w jakiś częściach/ratach, na jakie rachunki bankowe);
 • termin i warunki przekazania mieszkania;
 • inne istotne informacje;
 • stan cywilny stron czynności


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.