Umowa darowizny/dożywocia mieszkania

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej – jeżeli została założona
  podstawa nabycia mieszkania [np. akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany), postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia]; gdyby dla mieszkania nie była prowadzona księga wieczysta – dla jej założenia konieczne jest przedstawienie wszystkich uprzednich podstaw nabycia mieszkania, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, komu przysługuje mieszkanie (ważne 30 dni od dnia jego wydania)
 • dowody osobiste stron;
 • zaświadczenie z urzędu gminy o braku zameldowanych osób;
 • zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach za czynsz i media;
  w wypadkach, kiedy darczyńca nabył mieszkanie darowizną (po 01.01.2007 r.) lub drodze spadku (bez względu na termin) wymagane jest okazanie zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać zgoda na zbycie (podstawa prawna: art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);

Dane:

 • dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;
 • wartość rynkowa mieszkania;
 • termin przekazania mieszkania;
 • inne informacje, które strony uważają za istotne – np. czy z mieszkaniem są związane jakieś dodatkowe prawa, np. prawo do używania/ korzystania z miejsca postojowego, komórki lokatorskiej, drogi dojazdowej lub innych części wspólnych;
 • stan cywilny stron czynności


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.