Umowa darowizny/dożywocia nieruchomości gruntowej działki zabudowanej i niezabudowanej

Dokumenty wspólne dla działki zabudowanej i niezabudowanej:

  • numer księgi wieczystej;
  • numer działki;
  • podstawa nabycia nieruchomości [np. akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany), postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia];
  • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (wydane przez Starostwo Powiatowe);
  • w wypadkach, gdy do nabycia doszło poprzez darowiznę (po 01.01.2007 r.) lub drodze spadku (bez względu na termin) wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego treści będzie wynikać zgoda na zbycie mieszkania (podstawa prawna: art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn)

Dane:

  • dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;
  • cena (wartość rynkowa);
  • sposób zapłaty (w jakiś częściach/ratach, na jakie rachunki bankowe);
  • termin i warunki przekazania;
  • stan cywilny stron czynności


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.