Testament  

Dokumenty:

  • dowód osobisty osoby sporządzającej testament (testatora);

Dane:

  • dane osobowe osoby sporządzającej testament (spadkodawcy): imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;
  • dane osobowe spadkobiercy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL,
  • ogólny zakres testamentu, jeżeli przedmiotem ma być nieruchomość – jej adres, numer księgi wieczystej;


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.