Pełnomocnictwo  

Dokumenty:

  • dowód osobisty osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy);

Dane:

  • dane osobowe mocodawcy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;
  • dane osobowe osoby, której udzielane jest pełnomocnictw (pełnomocnika);
  • ogólny zakres pełnomocnictwa, jeżeli przedmiotem pełnomocnictwa ma być nieruchomość to jej adres, numer księgi wieczystej, jeżeli ma to być pełnomocnictwo do prowadzenia firmy – NIP;


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.