Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki  

Dokumenty:

  • dokument, z którego treści wynika obowiązek złożenia takiego oświadczenia (np. umowa pożyczki, umowa kredytu);
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka;
    w wypadkach, kiedy ustanawiający hipotekę nabył nieruchomość darowizną (po 01.01.2007 r.) lub drodze spadku (bez względu na termin) wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego treści będzie wynikać zgoda na zbycie mieszkania (podstawa prawna: art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);

Dane:

  • dane osobowe osoby składającej oświadczenie: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego;
  • dane podmiotu, na którego rzecz jest ustanawiana hipoteka, w przypadku osoby fizycznej: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres do doręczeń,
  • w przypadku osoby prawnej: nazwa, nr REGON, nr KRS, adres siedziby;


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.