Ogródki działkowe  
  • Gotowa umowa zbycia praw do działki (wzór dostępny tutaj: http://pzd.pl/artykuly/25031/92/Wzor-umowy-przeniesienia-prawa-do-dzialki.html)
    dowody osobiste stron;

Dane:

  • dane osobowe stron umowy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;
    wartość działki;


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.