Odrzucenie spadku  

Dokumenty:

  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej;
  • dowody osobiste stron;

Dane:

  • dane osobowe osoby odrzucającej spadek: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego;
  • ostatni adres zamieszkania osoby zmarłej;
  • informacje o pozostałych spadkobiercach zmarłego (imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, informacja, czy odrzucili już spadek po zmarłym, a jeśli tak – informacje o ich zstępnych)


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.