Najem okazjonalny/najem instytucjonalny

Dokumenty

  • uumowa najmu okazjonalnego/instytucjonalnego;

dane:

  • dane osobowe najemcy i wynajmującego: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.