Akt poświadczenia dziedziczenia  

Dokumenty:

  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej;
    zaświadczenie wydane przez urząd gminy/miasta o numerze PESEL zmarłego lub inny dokument, z którego treści wynikać będzie numer PESEL osoby zmarłej;
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa w przypadku osób, które po zawarciu związku małżeńskiego zmieniły nazwisko;
  • testament/y (w przypadku gdy osoba zmarła jakiś sporządziła);
    informacja o ostatnim miejscu zamieszkania osoby zmarłej;
  • jeśli w skład spadku po zmarłym wchodzą nieruchomości – numery ksiąg wieczystych.

Dane:

  • dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.